Quy cách đóng hàng hộp nhựa Microwave Siêu Thành

Quy cách đóng hàng hộp nhựa Microwave Siêu Thành

Chúng tôi đang phân phối 5 dòng sản phẩm chính hộp nhựa Siêu Thành:

Hộp nhựa siêu mỏng tròn 550ml - Hộp nhựa microwave tròn 550ml
Hộp nhựa siêu mỏng vuông 550ml - Hộp nhựa microwave vuông 550ml
Hộp nhựa siêu mỏng vuông 650ml - Hộp nhựa microwave vuông 650ml
Hộp nhựa siêu mỏng vuông 750ml - Hộp nhựa microwave vuông 750ml
Hộp nhựa siêu mỏng vuông 1000ml - Hộp nhựa microwave vuông 1000ml


Có 2 dạng thùng chúng tôi đóng là 300 bộ hoặc 500 bộ, cách gọi khác 30 lốc hoặc 50 lốc. 1 lốc bao gồm 10 bộ hộp nhựa, 1 bộ hộp nhựa bao gồm nắp hộp và thố hộp.

← Bài trước Bài sau →