Vượt Biển Lớn - Cách đi lên của người khởi nghiệp 5 xu

-20% 79,000₫ 99,000₫

Mô tả

Quyển sách bao gồm 5 bài học:

- Cách ra khởi nghiệp từ tay trắng;

- Bứt phá từ nhóm làm công sang nhóm làm chủ;

- Biết cách từ thôn nghèo về thành thị phồn vinh;

- Chuyển đổi từ dân chuyên môn sang giới kinh doanh;

- Từ nhóm NGHÈO ỔN ĐỊNH sang nhóm THƯỢNG LƯU.

Cuốn sách bao gồm 5 chương:

  1. Tư duy nhóm búa là đều rất quan trọng để bạn đi những bước tiếp theo. Bạn chỉ thật sự kinh doanh khi đã bước ra khỏi tư duy nhóm đinh.
  2. Không quan trọng bạn bị người khác đánh giá như thế nào, quan trọng là bạn bạn đã chứng minh bản thân mình như thế nào.
  3. Không phải ra nước ngoài khi chúng ta giàu có, mà chúng ta cần ra nước ngoài để làm giàu.
  4. Để khởi nghiệp thành công rất cần sự năng động, linh hoạt, ứng biến với từng tình huống chứ không phải có nhiều tiền.
  5. Không có gì tuyệt vời bằng việc làm cha và điều tuyệt vời hơn cả điều đó nữa là làm cha của một đứa con gái

Sản phẩm liên quan

 Vượt Biển Lớn - Cách đi lên của người khởi nghiệp 5 xu
 Vượt Biển Lớn - Cách đi lên của người khởi nghiệp 5 xu
 Vượt Biển Lớn - Cách đi lên của người khởi nghiệp 5 xu
 Vượt Biển Lớn - Cách đi lên của người khởi nghiệp 5 xu